Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de hele website. Door de website te gebruiken, stemt u in met deze disclaimer.

Deze website is gemaakt en wordt beheerd door Robberse, Kozijn & Gevel (Hierna te noemen als: Robberse) te Hilversum.
De bezoeker accepteert dat Robberse de website naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment kan (laten) veranderen of beŽindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. Robberse is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beŽindiging van de website.

1. Auteursrecht

Wij attenderen u erop dat de namen en logo's van de genoemde producten op deze website, wettelijk beschermde handelsmerken zijn. Het gebruik daarvan, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van het betreffende bedrijf, is strikt verboden.

De op deze site getoonde zaken (teksten, lay-out, tekeningen, foto's, databases, logo's, etc.) zijn beschermd door intellectueel eigendomsrecht (bijvoorbeeld auteursrecht) dan wel industrieel eigendomsrecht. Het maken van kopieŽn, het wijzigen, bewerken, openbaar
maken en het op andere wijze exploiteren van deze site of enig deel daarvan, ongeacht de manier waarop, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Robberse, is strikt verboden. Iedere schending
van het bovenstaande kan aanleiding zijn tot een civiel- of strafrechtelijke procedure.

2. Linken naar de Robberse website
Indien u een link wenst aan te leggen naar deze site, dient u dit aan te vragen bij Robberse.

3. Verantwoordelijkheid Ė juistheid van gegevens
Hoewel de grootst mogelijke aandacht wordt besteed bij de samenstelling van de teksten op deze site, kan Robberse geen garantie geven voor de juistheid van de vermelde gegevens, daar de teksten door derden (lees: leveranciers en fabrikanten) worden aangeleverd. Robberse aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van de toepassing van de op deze site vermelde informatie. U kunt derhalve geen rechten ontlenen aan de op deze site vermelde teksten. Onjuistheden kunnen worden gemeld bij:info@robberse.nl

Tevens kunnen Robberse en haar informatieverschaffers niet verantwoordelijk gesteld worden voor mogelijke virussen op de site en de schade die hieruit voortvloeit indien deze, ondanks alle controlemaatregelen, toch op de website zouden voorkomen.

Robberse is evenmin verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van websites die met de Robberse website zijn gelinkt.

4. Hyperlinks
Robberse is niet verantwoordelijk voor de aan deze website gekoppelde bestanden van derden, de zgn. hyperlinks. De vermelde hyperlinks zijn alleen ter informatie van de bezoeker en biedt geen enkele garantie ten aanzien van Robberse omtrent de kwaliteit of geschiktheid van de op de door deze hyperlinks aangegeven websites aangeboden producten of diensten.


5. Databescherming
Robberse respecteert de privacy van elke bezoeker aan deze website.

5.1. Persoonsgegevens
Robberse verzamelt geen persoonsgegevens behalve wanneer deze op vrijwillige basis worden verstrekt. Met het invullen en versturen van een bestellingsopdracht, of het verzenden van een e-mail geeft een bezoeker aan
Robberse toestemming zijn of haar persoonlijke gegevens op te slaan in een bestand van Robberse met het oog op een geautomatiseerd klantenbeheer. De verstrekte gegevens worden niet doorgegeven aan derden. U heeft recht op inzage en eventuele correctie van de op u betrekking hebbende gegevens.

5.2 Automatisch vergaarde niet-persoonlijke informatie
In sommige gevallen zal Robberse gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals welke versie browser of computer operating system een bezoeker gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de Robberse website gekomen bent. Dit gebeurt via de zgn. cookies.

6. De gebruiker zal de Website niet gebruiken op een wijze die schade toebrengt aan derden of aan Robberse, waaronder het invoegen van onjuiste of aanstootgevende informatie.

7. Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbanken
De Nederlandse wetgeving is van toepassing op deze website en op onderhavige Algemene Voorwaarden.

 

Nadere informatie

Vragen die betrekking hebben tot de webpagina dienen gericht te worden tot Robberse, Gevel & Kozijn.

 

Alle rechten voorbehouden.

Disclaimer

Robberse, Kozijn & Gevel, J. v. Maerlantlaan 46, 1215 HX Hilversum, T: 035 - 623 65 62, F: 035 - 623 08 59, info@robberse.nl

J. v. Maerlantlaan 46

1215 HX Hilversum

T: 035 Ė 623 65 62

F: 035 Ė 623 08 59

info@robberse.nl